Sık sorulanlar

ÖDENMEYEN AİDATLAR İÇİN NEDEN AYLIK %5 GECİKME TAZMİNATI UYGULANIYOR ?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 20. maddesine göre; gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat malikinin ödemede geciktiği günler için aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 28. maddesine göre hazırlanan ve bütün kat malikleri arasında bir sözleşme niteliğinde olan Yönetim Planı uyarınca yine aynı oranda gecikme tazminatı tahakkuk ettirilmekteydi. Ancak yeni Çıkan Kat Mülkiyeti Kanunun da bu oran %5 olarak düzenlenmiştir.
ERYAMAN EVLERİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİR YÖNETİM PLANI VAR MIDIR ?
Güzelkent Koop.Birliği tarafından yaptırılan ve tapuya tescil ettirilen mevcut bir yönetim planı bulunmaktadır. Tapusunu alan her kat maliki, tapu idaresinden tapusunu alırken söz konusu yönetim planı hükümlerini de tebellüğ etmekte ve bu yönetim planı hükümlerini kabul edeceğini taahhüt etmektedir. Yönetim planının 40.maddesine göre de gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat malikinin ödemede geciktiği günler için aylık %10 (Daha sonra Yeni K.M.K.na göre %5 olarak düzenlenmiştir.) hesabıyla gecikme tazminatı ödeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yönetim Planı web sitemizde mevcut olup; ilgililerin yönetim planı hükümlerini detaylı olarak incelemeleri mümkündür.
KONUTUMUZ, İŞYERİ OLARAK KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ ?
Konutların işyeri olarak kiraya verilip verilemeyeceği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesi ile Eryaman Evleri Toplu Yapı Yönetim Planının 36. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim Planı hükmüne göre, TEMSİLCİLER KURULU OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERMEDİKÇE konutunuz emlak bürosu dahil olmak üzere İŞYERİNE kiraya verilemeyeceği gibi İŞYERİ olarak da kullanılamaz.
EVİNİZİN KİRAYA VERİLMESİ, EV SAHİBİNİ AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTARIR MI?
Hayır, Yönetim Planının 31. maddesinin “d” bendinde de açıkça ifade edildiği gibi, aidat ödeme yükümlüsü bağımsız bölüm sahibidir. Bu nedenle evinizi kiraya da verseniz aidat ödeme yükümlülüğü ev sahibine aittir. Kiracı ile ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi, iki tarafı bağlayan bir sözleşmedir. Kiracının, kira sözleşmesi ile aidatları ödeyeceğini kabul etmesi ve daha sonra bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kira sözleşmesine bir aykırılık teşkil eder. Ev sahibine, kiracıyı tahliye etme imkanı doğurur.
AYLIK AİDAT ÖDEMELERİMİN BANA BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR ?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesinde işletme projesinin nasıl kesinleştirileceği açıklanmıştır. İşletme projesinin Yönetici tarafından yapılması halinde, her kat malikinin ödeyeceği aidat tutarları taahhütlü mektupla kat malikine bildirilir. Kat malikinin 7 günlük itiraz hakkı bulunmaktadır. 7 gün içinde işletme projesine itiraz edilmemesi halinde proje kesinleşir ve her kat maliki payına düşen aidatı ödemekle yükümlü hale gelir. Kat malikinin işletme projesine itiraz etmesi halinde yönetici, genel kurulu toplayarak işletme projesini genel kurulda kesinleştirir. İşletme projesinin genel kurulda kesinleştirilmesi veya işletme projesinin doğrudan genel kurul tarafından yapılması halinde, kat malikinin itirazı söz konusu olmamakta; ancak işletme projesinin iptali için dava açma hakkı bulunmaktadır. Eryaman Evleri Toplu Yapı Yönetimi Yönetim Planında ise daha farklı bir uygulama hüküm altına alınmıştır. Bilindiği üzere Toplu Yapı Yönetim Planında TEMSİLCİLER KURULU bulunmaktadır. İşletme projesi ise bu temsilciler kurulunca kesinleştirilmektedir. Temsilciler Kurulu, Yönetim Planının 23. maddesine göre işletme projesini görüşerek karara bağlar. Karara bağlanan işletme projesi, yönetim planının 31. maddesi uyarınca duyuru panolarına asılarak tüm kat maliklerinin bilgisine de sunulur. Her kat maliki, mevcut aidat borcunu bu duyuru panolarından öğrenerek borcunu ödeyebilir.
HAKKIMDA İCRAİ İŞLEM YAPILMADAN ÖNCE BORCUMUN OLDUĞUN TARAFIMA BİLDİRİLMESİ ZORUNLU DEĞİL MİDİR ?
Gerek kat mülkiyeti kanununda gerek yönetim planında, bakiye borcunuzun bulunduğu, bu nedenle bu borcun ödenmesi gerektiğinin önceden tarafınıza bildirilmesinde hukuki bir zorunluluk bulunmamaktadır. Her bütçe dönemi başında olmak üzere; aylık ödemeniz gereken aidat tutarları hem duyuru panolarına asılarak duyurulmakta; hem de zorunlu olmamakla birlikte kat maliklerine taahhütlü mektupla bildirilmektedir. Kat maliki, aylık ödemelerini takip etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu, Yönetim Planının 31/f maddelerinin verdiği yükümlülük gereği; aidat ödemesini iki aydan fazla geciktiren kat maliki hakkında icrai takip yapmakla yükümlü olduğundan, tarafınıza her hangi bir bilgi verilmesine gerek kalmadan aleyhinize icrai işlemlere başlamak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle aidat ödemelerinizin aksayıp aksamadığını mutlaka takip etmeli, bir aksaklığın bulunması durumunda Yönetim aidat servisimiz (2833460) ile bağlantı kurmanızda önemli bir yararınız bulunmaktadır.
EVİMDE KÖPEK BESLEYEBİLİR MİYİM?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda bağımsız bölümde hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Kanunun 18. maddesine göre, kat malikleri bağımsız bölümlerini kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Yargıtay’ da bu hükümden yola çıkarak, hayvanların çıkarmış oldukları gürültülerin insanları rahatsız ettikleri, ortak alanlarda dolaşmaları nedeniyle diğer kat maliklerini korkuttukları ve dışkılarıyla çevreyi kirlettikleri (v.s.) gerekçeleriyle bağımsız bölümlerde köpek gibi evcil hayvanların beslenemeyeceğine karar vermektedir.
BALKONUMU KAPATABİLİR MİYİM?
Projesinde nasıl olacağı belirlenmiş balkonun SABİT TESİS niteliğinde olacak bir malzeme ile kapatılması mümkün değildir. Kullanılan malzemenin niteliği önemli olmadığı gibi balkon kapatmanın gerekçesi de önemli değildir. Ancak sabit tesis niteliğinde olmayan PANJURUN yapılması bazı sınırlar dahilinde mümkün olmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; yapılacak panjurun, binanın dış görünüşünü bozmaması temel şartlardan bir tanesidir. Yine Yönetim Planımızın 36 - 37 maddelerine göre; kat malikleri bağımsız bölümlerinin balkon ve teraslarına binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekilde ve renkte güneşlik koyamayacakları da hüküm altına alınmıştır. Günümüzde ise en çok BALKON CAMLAMA ile karşılaşılmaktadır. Balkon camlama kısmen sabit tesis niteliğindedir. Ancak genel görüntüyü bozmaması nedeniyle bir kısım TEMSİLCİLER KURULU, renkleri ve şekilleri önceden tek tip olarak belirlenmek kaydıyla kat maliklerinin balkonlarını cam balkon ile kapatmalarına müsaade etmektedirler Gerek balkon kapatma gerek panjur koyma gerekse güneşlik koyabilmek için SİTE TEMSİLCİLER KURULUNUN oybirliği ile karar vermesi gerekmektedir.
GİRİŞ KATINDA OTURMAKTAYIM GÜVENLİK AMACIYLA BALKONUMU DEMİR PARMAKLIK İLE KAPATABİLİR MİYİM?
Giriş katta oturanlar, güvenlik gerekçesiyle ve yine bina genel görüntüsünü ve güzelliğini bozmamak kaydıyla, balkonlarını demir parmaklık ile kapatmaları mümkündür. Öncelikle yapılacak demir parmaklık, başka bir bağımsız bölümün güvenliğini tehlikeye düşürmemelidir. Yapılan demir parmaklıklar, üsteki daireye tırmanmayı kolaylaştırmayacak şekilde yapılmalıdır.
BALKONUMA VEYA ÇATIYA ÇANAK ANTEN KOYABİLİR MİYİM?
En sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Kural olarak her hak maliki ortak alanlardan yararlanma hakkına sahiptir; ancak bunun bazı şartlarda sınırlandırılması mümkündür. Yönetim planında bir yasaklama bulunması veya kat malikleri kurulunun bir yasaklama kararı alması halinde; çatıya anten konulması yasaklanabilir. Bunların dışında bütün binada geçerli bir uydu anten sisteminin mevcut olması veya bütün kat maliklerinin anten koyacak kadar çatıda yer bulunmaması halinde, kat malikinin çatıya anten konması yasaklanabilmektedir.
ÇEVRE AİDATIMI NASIL ÖDEYEBİLİR İM ?
1. ÇEVRE AİDAT ÖDEMENİZİ INGBANK ŞUBELERİNDEN SİCİL NUMARANIZI (A1105-B1422-C0101) BELİRTEREK (ONLİNE) MASRAFSIZ OLARAK KOLAYCA ÖDEYEBİLİRSİNİZ. 2. HAVALE/EFT İLE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.INGBANK ERYAMAN ŞB.(406) - 514 2238 VE AÇIKLAMASINA SİCİL NO YAZARAK(ÖR:C1212 - B0111 - A1222), GİBİ, 3. PTT HESAP NO: 5147521...
BLOK TERAS VE DIŞINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLABİLİR Mİ ?
EETYY.PLANI GEREĞİ;MD.37 Kat Malikleri; a) Bulunduklari blogun inimari duruill ve giizellieini korumak zoi-undadir. b) Ortak Is1 Merkezli Yap1 Kat Malikleri Kurulu''nun onayinı almadan, bulundukları yapinin ortak yerlerinde inşaat, onarim ve tesis yapamazlar, kendilerine ayrllan yerler dlyndaki ortak yerlere ozel eşyalarinl bırakamazlar. c) Ortak Isı Merkezli Yap1 Yonetim Kurullarinca ortak kullanlma aqilmak uzere yapı ortak alanlarina takilacak ortak televizyon alicısi ve tesisati haricinde, Toplu Yap1 Temsilciler Kurulu oy birligi ile miisaade etmedikqe bloklarln cephe veya bina ortak kullanlln alanlarlna televizyon alicisi, qanak anten, tabela, vb. asamazlar, bloklarln cephelerinde badana, boya, kaplama vb. yapamazlar, binanin dış görünümünü etkileyecek herhangi bir mudahalede, eklemede, vb, bulunamazlar. BLOKLARIN DIŞ GÖRÜNÜMÜNÜ ETKİLEYECEK ŞEKİLDE EN UFAK BİR DEĞİŞİKLİK DAHİ YASAKTIR.ÖR:(Pimapen Kapatmak,Balkon Emn.Demiri kesmek,Çanak Anten ve Klima Takmak,Boya rengi değiştirmek vb.).DERHAL HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILIR.
SİTE SAKİNLERİ KİMLİK BİLGİLERİNİ BLOK YÖNETİMLERİNE VERMEK ZORUNDAMIDIR ?
EVET, KİMLİK BİLDİRME KANUNU; Kanun Numarasi : 1774 Kabul Tarihi : 26.06.1973 Yayimlandigi Resmi Gazete : 11.07.1973 - 14591 Madde 11 - Kat mülkiyetine tabi tasinmaz mal yöneticileri ve kapicilari, binalarinda bildirim disi kimselerin oturup oturmadigini, çalisip çalismadigini, garaj, kömürlük, bos daire gibi bölümlere saklanmalar, siginmalar, bazi esya veya maddeleri gizlemeler olup olmadigini kontrol etmekle yükümlüdürler. Bütün kat sahipleri ve kiracilari ile binada çalisanlar bu konularda yöneticiye yardimci olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadirlar.
ERYAMAN EVLERİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ GENEL OLARAK NELERDİR ?
YÖNETİM KURULU ÇEVRE İLE İLGİLİ KONULARDA; - 9 ADANIN MINTIKA TEMİZLİĞİ,ÇÖP SEPETLERİ VE EVLERİ, - ÇİMSEL VE AĞAÇSAL BİTKİLERİN SULANMASI/BİÇİLMESİ/BUDANMASI/EKİMİ/BAKIMI VB., - SİTE AYDINLATMALARI(LAMBALARI), - 7 AD.AYDINLATMA VE ASANSÖR JENERATÖRLERİNİN İKMAL,AYLIK BAKIMLARI, - YOL VE SOKAK KALDIRIMLARI ONARIMLARI,BAKIMLARI, - ÇOCUK PARKLARI VE KENTSEL MOBİLYALARIN BAKIM VE ONARIMLARI, - SU DEPOLARININ VE SULAMA SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIMLARI, - LOGAR TEMİZLİKLERİ, - İLAÇLAMA, - SİTENİN GÜVENLİĞİ, - YAZIŞMALAR VE RESMİ DAİRELER İLE GÖRÜŞMELER, - YÖNETİM KURULLARI DÜZENLEMESİ VE MUHASEBENİN TUTTURULMASI''DIR. - AYRICA ZAMAN ZAMAN 18 KİŞİLİK EKİP İLE HİZMET VERMEKTEDİR.
YÖNETİMİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU ISİ DERECELERİ NELERDİR ?
ö. Merkezi ısıtma tertibatj olan binalarda; dış ısı 13 'C ve 13 'C'nin altına düştüğü takdirde bina sanipleri veya bunları idare edenlerin ve bina yönetim kurulu başkanının kaloriferleri yakmaması, ve bina içindeki ısıyı aşağı C'lerden aşağı düşürmesi yasaktır. 1- Evlerde Oturma odaları, salonlar 22’C Hol 20 'C Koridor 18 'C Hela 15'C Merdiven 15 'C Mutfak 15 'C Yatak Odası 20 'C Çalışma Odası 22 C Banyo 26 'C
GÜRÜLTÜ VB.RAHATSIZLIK VERMEK !...?
s. Apartmanlarda, oturanların huzur ve istirahatini bozacak şekilde gürültü yapmak, geceleri saat 22'den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde harekette bulunmak, ş. Bu gibi yerlerde apartman ve muhit sakinlerini rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmak, şarkı söylemek, hertürlü çalgı aletlerini, radyo, pikap vs. yüksek sesle çalmak ve diğer şekilde gürültü çıkarmak. t. Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak, Gürültü (50-5000 YTL) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye sebep olan kişiye, 50 YTL para cezası verilecektir. Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bin YTL’den 5 bin YTL’ye kadar para cezası verilecektir.”