Eryaman Evleri Hakkında

TARİHÇE: 

  Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından ortak kooperatiflere tevzi edilmek üzere TÜKKENT'e ve TÜRKKENT tarafından da ERYAMAN-KOOP'a tahsis edilen Eryaman Evleri Projesine 1999 yılında başlanmış, kısa sürede 14 kooperatif bünyesinde 2632 üye örgütlenmesi tamamlanmıştır. 

   Proje kapsamında 2632 konut, ticaret yapıları, iki ilköğretim tesisi, çok amaçlı salon, sağlık ocağı, anaokulunu kapsayan sosyal tesislerin, tüm altyapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte imalatı bulunmaktadır.

   2004 yılı Eylül ayında konutların anahtar teslimleri yapılmış, 2005 yılı Ekim ayında tapular alınarak üyelere teslim edilmiştir. İlköğretim Okulları, anaokulu ve sağlık ocağı tamamlanarak ilgili kurumlara devredlerek hizmete girmiştir. 

Eryaman Evleri Konut Bloklarının inşaatında teknolojinin son imkanlarından faydalanılmış, projeler, her blok için ayrı ayrı yapılan jeolojik ve jeoteknik etüt sonuçlarına göre hazırlanmış, tünel kalıp sistem teknolojisi kullanılmış, yerleşim sisteminde güneş, manzara, site oluşturma, işletme ekonomisi dikkate alınmıştır.